*SKD/1 Toilet

11/03/2010

 Mid -term break / อ. ธ๊รัช

โปรแกรม : ออกแบบห้องน้ำ ห้องน้ำหญิง 5 ห้อง อ่างล้างหน้า 6

                     ห้องน้ำชาย4 ห้อง โถปัสสาวะ 3 อ่างล้างหน้า 3

                     ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง

COMMENT : เหลือพื้นที่เป็นซอก ใช้งานไม่ได้ –.  C+

Advertisements

 Mid -term break / อ. ณัฐพงษ์

โปรแกรม : ออกแบบชั้นลอยขนาดพื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม.

– สำหรับส่วนอ่านหนังสือ หรือนั่งพิมพ์งานได้ (เป็นบริเวณที่ใช้เสียงได้พอประมาณ)

comment ! : ควรสเปควัสดุ และขนาดด้วย  : 9.5 555+