Pin Upp !!

26/11/2009

 

PIN-UP

–           MASS ดู ตันๆ ลองลดจำนวนห้องดู ….

–           สวน….” ด้านหลังที่เชื่อมกับcommon room น่าจะพาดยาวมาถึงด้านหน้า site…เลย

เพราะได้ทั้งลม ทั้ง วิวที่ดี ^^”

–           ขนาดห้อง TWO  BEDROOM ลองปรับใหม่ บริเวณตรงระเบียงหน้าห้อง ไม่จำเป็นต้องแยกขาดจากกัน

–           เรื่อง concept น่าจะพูดประมาณ ต่างมุม”… ต่างใช้ในมุมที่แตกต่าง  ++

–            ลองจัดฟอร์มของ MASS ดูใหม่ ให้มันดูดโปร่งๆ กว่านี้

–           ลองลดระดับหลังคา บริเวณโถงทางเดินดู

                                                                     

                                                                              ID.  51711455

ตรวจแบบครั้งที่ 3  –16/11/09-

–           กำกับ concept สตูดิโอ…ด้วย ^^”

( concept ) คือเรื่องความเป็นไปได้สื่อความหมาย รวมไปถึงบรรยากาศ

  • เช่น ความสงบ พท.พักผ่อน
  • ความสะดวกสะบาย

–           พยายามย่อ CIRCULATION

–           บรรยากาศพิเศษของบางห้อง ( จัดพื้นที่พิเศษกลางห้อง , OUT DOOR )

–           จัดสวน ก็ต้องมี CONCEPT

–           *** ลืมประตูหนีไฟ “” ลองดูกฏหมายความกว้างบันได

หมายเหตุ *** เหตุเกิดจากแปลน !!!

*** ว่างๆ…….>>ก็เอากฏหมายมานั่งอ่านเล่น… ก็ดีนะ!!!

–           ชั้น 2 ของเราควรมีระเบียง…O-o”

–            เลื่อน OFFICE มาอยู่ข้างใน  clear ลายละเอียดของห้อง, เสา

–           แก้  PLAN ONE BEDROOM – เอา CONCEPT มาสัมพันธ์กับฟังค์ชั่น

ตรวจแบบครั้งที่ 1   –09/11/09-

                O-o “  จัดพื้นที่ห้องอลังเกิน!!! มันเปลืองม๊าก….ไปไหม “

–           Studio ส่วนมากลักษณะผอม, ผืนผ้า ขนาดไม่ควรจะเกิน 30 ตารางเมตรนะ ++

–           One bedroom ห้องน้ำ 2 ห้อง หรืออาจจะเลือกเป็นห้องเดียว เข้าจากห้องนอน ประตูเปิด 2 ทาง …ก็ดี^^

–           One bedroom  ขนาดไม่ควรเกิน 60 ตารางเมตร++  “โดยส่วนมากเข้ามาจะเจอโถง”

–           Two bedroom ขนาดไม่ควรเกิน 90 ตารางเมตร นะจ๊ะ!!

Concept  อ. ให้ลองคิด…ลองคิด??

คิดจาก  –>>

–  function  zoning  ทางสัญจร , การแบ่งก้อนอาคาร

–  architecture space  อาจจะเป็นมุมสงบส่วนตัว พื้นที่สำหรับพักผ่อนประมาณนี้ !!

– Building envelope อันนี้ลองเลือกจากวัสดุปิดผิวอาคารก็ได้

Advertisements

home_1_02

 

หัวข้อ :    วัสดุทดแทนไม้ในจังหวัดพิษณุโลก ….?

ที่มา :      เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่นิยมใช้กัน  ในงานก่อสร้างในจังหวัดพิษณุโลก

               ไม้เทียมจึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจ ในเรื่องวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ ….

                ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการลดลงของป่าไม้ และ   ทรัพยากรธรรมชาติลง อีกด้วย ^^

เหตุผล:   ต้องการศึกษาความแตกต่าง  ของไม้ธรรมชาติ Vs ไม้สังเคราะห์ ???

ประเด็นสำหรับการศึกษา :

–                   ไม้จริง!! Vs ไม้สังเคราะห์!!…มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร ?

–                   ลักษณะการใช้ในงานของไม้เทียมในงานก่อสร้าง ต่างจากไม้ธรรมชาติอย่างไร ?    

–                     ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ  ไม้ธรรมชาติหรือไม้เทียมของคนในจังหวัดพิษณุโลกคือ ?

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา :

        – สามารถประยุกต์ใช้งาน ไม้สังเคราะห์ แทนไม้ธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง

         – มีวัสดุก่อสร้างทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

        – รู้ เข้าใจลักษณะการใช้ในงานของไม้เทียมในงานก่อสร้าง

                                                                                                                 ID.  51711455   🙂

 

 S T U D I O ” ”   D e k   T h a i ❤ . . .

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุ ก ค น ค่

 

 

     

แสดงความคิดเห็นกันได้นะ!!

ขอบคุณ…ทุกคำติชมจร้า 

By : Roong